Lovely! Richard Vallance Janke, Canada (Anglican). Reblogging this, Semra! God bless you.

YA BAKİ ENTEL BAKİ

sem-11
Quran,Sem...

sem-11

The example of those who spend their wealth in the way of Allah is like a seed [of grain] which grows seven spikes; in each spike is a hundred grains. And Allah multiplies [His reward] for whom He wills. And Allah is all-Encompassing and Knowing.

Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir dane gibidir ki, her başakta yüz dane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah’ın lütfu geniştir, O herşeyi bilir.

Surat Al-Baqarah [2:261]

And spend in the way of Allah and do not throw [yourselves] with your [own] hands into destruction [by refraining]. And do good; indeed, Allah loves the doers of good.

Ve (mallarınızı) Allah yolunda harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Yaptığınızı güzel yapın; Allah güzel yapanları sever.

Surat Al-Baqarah [2:195]

Work for beyond the grave, for it is there that true happiness and pleasure will be found.

Kabrin arkası için çalışınız, hakiki saadet…

View original post 8 more words